Kort &
Billetter

Kappebavian

Levested
Åbne stepper, klipper, bjergsider og ørkener i det østlige Afrika

Alder
Op til 30 år

Vægt
Hunner: Op til 10 kg
Hanner: Op til 18 kg

Højde
61-72 cm

Drægtighed
5,5 – 6 måneder

Antal unger
1 unge

Status i naturen
Ikke truet

Vidste du, at… 

  • der findes 5 arter af bavianer. Alle arterne er dagaktive. De bavianer, I kan opleve i Knuthenborg, er af arten kappebavian.
  • bavian-grupper kan tælle over 200 individer, hvis de lever i et område med føde nok til alle.
  • bavianer tilbringer mere tid på jorden end andre aber. Kappebavianerne er de mest jordlevende af alle bavian-arter.
  • bavianerne bruger størstedelen af dagen på at gå rundt og fouragere, altså lede efter føde.
  • når det bliver aften, søger bavianerne tilbage til deres faste sovested oppe i klipperne. I Knuthenborgs baviananlæg er der ikke klipper, men store træer, og dem søger bavianerne op i om aftenen.
  • en fuldvoksen kappebavian-han udvikler en kraftig sølvmanke. Hvis han senere mister sine hunner, mister han også denne manke og får i stedet en brun manke, ligesom en hun.
  • kappebavianer har et kompliceret sprog. Det består af vokalisering, ansigtsudtryk og kropssprog. De har mindst 10 forskellige vokaliseringer, herunder grynt, alarm-skrig og smaskelyde.
  • bavianerne bruger meget tid på at groome hinanden, altså at pille og børste igennem hinandens pels med fingrene, hvilket styrker det stærke sociale bånd i gruppen.

Mød bavianerne i Abeskoven.