Billetter

Privatlivspolitik

COOKIES – POLITIK

På denne hjemmeside anvendes cookies. Første gang du besøger hjemmesiden, præsenteres du for en besked om cookies nederst på siden. Hvis du trykker på “Acceptér”, eller hvis du klikker videre til en ny side uden at tage stilling til cookies, sættes cookies på din computer, og meddelelsen på forsiden forsvinder. Næste gang du besøger hjemmesiden med samme browser, vil du ikke blive spurgt, om du vil acceptere cookies, og der vil fortsat blive sat cookies.

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, der sættes på dit it-udstyr (f.eks. computer, smartphone, tablet), når du besøger en hjemmeside. I denne tekstfil gemmer hjemmesiden informationer, som læses og bruges til henvisning til sociale medier, statistik og analyse, næste gang du besøger hjemmesiden. En cookie er en passiv fil, som hverken indsamler de oplysninger, der er på din computer, eller spreder virus og andre skadelige programmer.

Der findes forskellige typer cookies:

  • Sessionscookies gemmes kun på dit it-udstyr, så længe du har din browser åben og indsamler ikke personoplysninger.
  • Vedvarende cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum, og når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk.
  • Tredjepartcookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden gemmes også på dit it-udstyr til brug for bl.a. analyse- og statistikværktøjer.

Hvad sker der, hvis jeg giver samtykke til cookies?
Hvis du giver samtykke til cookies, sættes der automatisk følgende cookies på dit it-udstyr, når du besøger vores hjemmeside:

Googles Double Click Bid Manager sætter 2 double-click tracking cookies på dit it-udstyr (tre-djepart-cookies):

Den ene cookie bruges til at spore konverteringer (click til indkøbskurv og salg) på hjemmesiden og giver Knuthenborg oplysninger om konverteringer opnået via display markedsføring (dine click på Knuthenborg reklamer på nettet).

Den anden cookie skaber en liste af oplysninger (ikke personfølsom), der anvendes til annonce-retargetting af besøgende på hjemmesiden

Click-cookies lagres 30 dage, og impressions-cookies lagres 7 dage.

 

Særligt om Facebook Pixels:

På hjemmesiden findes også en Facebookpixel, som tracker besøgende på hjemmesiden, indholdet i deres indkøbskurv og salg fra hjemmesiden. Disse oplysninger indsamles til brug for målretningen af vores annoncer.

Data fra Facebook Pixels kan maximalt lagres i op til 180 dage, men lagres typisk kun i 30 dage.

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke giver samtykke til cookies?

Når du bruger hjemmesiden, sættes en sessionscookie, som er nødvendig for, at hjemmesiden fungerer optimalt. Denne cookie indsamler ingen personoplysninger om dig og bliver slettet, når du lukker din browser. Herudover sættes der ikke cookies på dit it-udstyr, hvis du ikke giver samtykke hertil.

 

Hvordan fjerner eller undgår jeg cookies?

Du kan ved at trykke på et af de følgende links få hjælp til at fjerne cookies fra dit it-udstyr. Vælg det link, som passer med den internetbrowser, som du benytter og følg herefter vejledningen.

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at have en cookies-politik med information om hvilke cookies, der indhentes, formålet hermed samt hvornår cookies slettes. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (cookiebekendtgørelsen).

Du kan læse bekendtgørelsen her
Samt vejledningen her

Hvis du har spørgsmål om cookies, er du velkommen til at kontakte os.

Ejer- og kontaktoplysninger:
Knuthenborg Safaripark
Knuthenborg Allé
4930 Maribo
Telefon: 54 78 80 89
kto@knuthenborg.dk

 

1. GENEREL INFORMATION

Knuthenborg Safaripark og Knuthenborg Gods har som dataansvarlige ansvaret for, at ind-samling og behandling af personoplysninger indhentes som beskrevet nedenfor. Ved denne persondatapolitik skal vi hermed informere dig om, at Knuthenborg Safaripark og Knuthenborg Gods behandler personoplysninger om dig samt omfanget heraf og formålet med behandlingen.

I det følgende vil vi kort opliste de forskellige persongrupper om hvem vi behandler personoplysninger, samt hvorledes behandlingen finder sted i de enkelte tilfælde.

Dernæst vil vi oplyse dig om dine rettigheder og klagemuligheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Ved gennemlæsning af det følgende vil du blive oplyst om nedenstående forhold:

  1. Hvilke oplysninger som behandles
  2. Hvilken behandling som finder sted
  3. Hvor længe behandlingen finder sted
  4. Hvilke rettigheder du har som registreret
  5. Hvem du kan rette henvendelse til hos Knuthenborg Safaripark
  6. Hvem du kan klage til, såfremt du er utilfreds med den foreliggende behandling

 

2. PERSONOPLYSNINGER – BESØGENDE I PARKEN

Knuthenborg Safaripark behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af dagsbillet, familiekort eller årskort. Disse oplysninger omhandler navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er, at effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb.

Ved køb af årskort og familiekort indhenter Knuthenborg Safaripark endvidere portrætbillede af dig til brug for årskortet. Portrætbillede indhentes og behandles alene efter forudgående skriftligt samtykke fra dig.

Ovenstående behandling vil indebære, at de pågældende oplysninger i forbindelse med faktureringen vil blive videregivet til de parter, som er involverede i den konkrete betalingstransaktion, herunder bl.a. pengeinstitut, kortudsteder m.v., ligesom adresseoplysninger vil kunne blive videregivet til transportvirksomheder, som eksempelvis PostNord eller GLS, i forbindelse med levering.

Vi indhenter kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at gennemføre den øn-skede handling. Såfremt du er under 13 år, indhenter vi kun personoplysninger om dig med dine forældres skriftlige samtykke.

Knuthenborg Safariparks indhentelse af personoplysninger fra dig vil blive tilrettelagt således, at omfanget heraf begrænses til det minimum, som er nødvendigt for at tilbyde dig den af Knuthenborg Safariparks tilbudte ydelse.

Når du henvender dig til Knuthenborg Safariparks kundeservice eller kommunikerer med Knuthenborg Safaripark i anden sammenhæng, indsamler og behandler Knuthenborg Safaripark de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle din henvendelse til kundeservice. Oplysningerne behandles så vidt muligt i anonymiseret form og kun i et omfang nødvendigt for, at imødekomme dit behov. Du opfordres til ikke at afgive følsomme oplysninger til kundeservice.

Såfremt du deltager i Safariskolen, vil Knuthenborg Safaripark spørge ind til eventuelle aller-gier og andre helbredsoplysninger, som er nødvendige for Knuthenborg Safaripark at kende i forbindelse med din deltagelse. Det er frivilligt for dig, om du ønsker at afgive helbredsoplys-ninger og behandlingen heraf vil alene blive påbegyndt efter indhentelse af dit skriftlige samtykke og/eller af dine forældres skriftlige samtykke.

Knuthenborg Safaripark vil også indhente fotosamtykke fra dig og/eller dine forældre. Det er frivilligt for dig, om du ønsker at afgive fotosamtykke og behandlingen heraf vil alene blive påbegyndt efter indhentelse af dit skriftlige samtykke og/eller af dine forældres skriftlige samtykke.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år med henblik på at overholde Bogføringslovens dokumentationskrav.

Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, herunder billedmateriale, helbredsoplysninger samt øvrige oplysninger, som Knuthenborg Safaripark er kommet i besiddelse af under dit besøg eller ved dit køb af dagsbillet, familiekort eller årskort, vil kun blive opbevaret i det tidsrum, som er nødvendigt med henblik på varetagelsen af behandlingens formål.

De omhandlede personoplysninger ved køb af events og arrangementer hos Knuthenborg Safaripark vil blive lagret i vores kundekartotek i 5 år med henblik på, at sikre dig bedst mulig kundeservice ved dine efterfølgende besøg i Knuthenborg Safaripark.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

 

3. INDHENTELSE AF PERSONOPLYSNINGER, KUNDER HOS KNUTHENBORG GODS

Knuthenborg Gods behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af ridekort, brændekort, leje af bådplads, indgåelse af jagtlejekontrakter, areallejekontrakter eller boliglejekontrakter. Disse oplysninger omhandler navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er, at opfylde den indgåede kontrakt og/eller effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb.

Ved indgåelse af boliglejekontrakt indhenter Knuthenborg Safaripark endvidere cpr-nummer til brug for tilmelding til forsyningsselskaber. Cpr-nummer indhentes og behandles alene efter forudgående skriftligt samtykke fra dig.

Ovenstående behandling vil indebære, at de pågældende oplysninger i forbindelse med faktureringen vil blive videregivet til de parter, som er involverede i den konkrete betalingstransaktion, herunder bl.a. pengeinstitut, kortudsteder, forsyningsselskaber m.v., ligesom adresseop-lysninger vil kunne blive videregivet til transportvirksomheder, som eksempelvis PostNord eller GLS, i forbindelse med levering.

Vi indhenter kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at gennemføre den ønskede handling.

Knuthenborg Gods’ indhentelse af personoplysninger fra dig vil blive tilrettelagt således, at omfanget heraf begrænses til det minimum, som er nødvendigt for at tilbyde dig den af Knu-thenborg Gods tilbudte ydelse.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år med henblik på at overholde Bogføringslovens dokumentationskrav.

Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, herunder lejekontrakter vil kun blive opbevaret i det tidsrum, som er nødvendigt med henblik på varetagelsen af behandlingens formål.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores be-handling af dine personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

 

4. PERSONOPLYSNINGER – MEDARBEJDERE

Knuthenborg Safaripark og Knuthenborg Gods behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med rekruttering og ansættelse hos os.

Såfremt du tilbydes ansættelse, vil du blive anmodet om af angive navn, adresse, kontaktop-lysninger, personnummer og kontooplysninger, ligesom det enkelte ansættelsesforhold ofte vil nødvendiggøre, at vi ligeledes vil indhente eller komme i besiddelse af oplysninger om dine helbredsforhold, fagforeningsforhold, portrætfoto til dit personalekort samt eventuelt din straffeattest/børneattest. Samtlige dine oplysninger behandles fortroligt.

Formålet med indhentelsen af ovenstående personoplysninger er personaleadministrationen, herunder vurdering af din jobansøgning, tilrettelæggelsen af din ansættelse hos Knuthenborg Safaripark eller Knuthenborg Gods, samt overholdelse af arbejds- og offentligretlige forpligtelser.

I den udstrækning vi måtte ønske at indhente eller anvende oplysninger, som ikke er direkte nødvendige for at varetage dit ansættelsesforhold, vil vi altid indhente dit forudgående samtykke.

Ovenstående behandling vil indebære videregivelse til offentlige myndigheder, herunder bl.a. SKAT, ATP mv., samt fagforeninger, lønadministrator, pensionskasser og lign.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet under din ansættelse hos os, hvorefter disse vil blive lagret i vores medarbejderkartotek i 5 år med henblik på varetagelsen af eventuelle efterfølgende krav i anledning af ansættelsesforholdet.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

 

5. PERSONOPLYSNINGER – ANSØGERE

Knuthenborg Safaripark og Knuthenborg Gods behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning om en stilling hos os.

I forbindelse med din ansøgning vil du, som udgangspunkt, blive anmodet om af angive navn, adresse, alder og kontaktoplysninger, samt dokumentere eventuelle faglige kvalifikationer. Knuthenborg Safaripark anbefaler, at du ikke i din ansøgning anfører personfølsomme oplysninger, herunder race, etniske forhold, religion, seksualitet, helbredsoplysninger mm.

Formålet med indhentelsen af ovenstående personoplysninger er, at vurdere dine kvalifikationer i relation til varetagelsen af den opslåede stilling.

Såfremt din ansøgning vurderes relevant, vil du ligeledes blive anmodet om at afgive oplysninger om din straffehistorik, såfremt dette skønnes særligt relevant i forhold til vurderingen af din evne til at varetage den opslåede stilling. I den udstrækning vi måtte ønske at indhente eller anvende oplysninger om strafbare forhold, vil vi altid indhente dit forudgående samtykke.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med ansøgningsprocessen, hvorefter disse vil blive lagret i vores medarbejderkartotek i 6 måneder med henblik på kontakt i forbindelse med eventuelle genopslag, medmindre du har givet skriftligt samtykke til, at vi må opbevare din ansøgning i en længere periode.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

 

6. MARKEDSFØRING, NYHEDSBREVE OG COOKIES

Hvis du har givet samtykke hertil, vil Knuthenborg Safaripark sende dig e-mails og nyhedsbreve med information om aktuelle tilbud og kampagner.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails og nyhedsbreve, kan du til enhver tid afmel-de nyhedsbreve og e-mails ved at benytte ”afmeld nyhedsbrev” nederst i nyhedsbrevet.

Brugen af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale finder kun sted, hvis du forinden har givet dit udtrykkelige samtykke.

Du kan endvidere følge Knuthenborg Safaripark på Facebook, LinkedIn og Instagram. Her kan du selv til enhver tid til- og fravælge, om du vil følge Knuthenborg Safariparks respektive Facebookside, LinkedInside eller Instagramside og modtage markedsføringsmateriale herfra.

I forbindelse med dit besøg på Knuthenborgs sider på sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram mm), bliver der indhentet, behandlet og videregivet personoplysninger fra dig, fordi det sociale medie lagrer cookies på din computer/tablet/smartphone mm. Personlysningerne bruges af det sociale medie til at optimere reklamering/annoncering overfor dig, ligesom det sociale medie videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere. Personoplysningerne indhentes uanset, om du har en profil på det sociale medie. Cookies lagres og er aktive på din computer/tablet/smartphone i 2 år, medmindre du selv sletter cookies. Knuthenborg Safaripark har ikke indflydelse på de sociale mediers cookiespolitik, som er ensidigt udarbejdet af det sociale medie.

Sociale medier stiller endvidere statiske værktøjer til rådighed for Knuthenborg Safaripark til brug for optimering af kundeoplevelsen på det sociale medie. Knuthenborg Safaripark modtager alene disse personoplysninger i anonymiseret form.

Afsnittet om behandling af personoplysninger ved besøg på Knuthenborg Safariparks side på sociale medier vil løbende blive opdateret efter dialog med relevante sociale medier….

 

7. DINE RETTIGHEDER

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, vil du ved henvendelse til Knuthenborg Safaripark og Knuthenborg Gods have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

a) Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger
b) Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger
c) Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format
d) Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
e) Ret til at få slettet de indhentede oplysninger

Henvendelse, uanset om der er tale om behandling af oplysninger hos Knuthenborg Safari-park eller Knuthenborg Gods, skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Knuthenborg Safaripark
Knuthenborg Allé 2
4930 Maribo
E-mail: kto@knuthenborg.dk
Tlf.nr.: 54 78 80 89 (9-15)
Kontaktperson: Regnskabschef Kim Olsen
CVR-nr. 47 24 68 14

 

8. KLAGE

Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Tlf.nr.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk