Kort &
Billetter

Privatlivspolitik

28. maj 2024

 

1. GENEREL INFORMATION

Hippotigris ApS (i daglig tale og i denne privatlivspolitik ”Knuthenborg”, ”Knuthenborg Safaripark”, ”Knuthenborg Gods” eller ”vi”/”vores”/”os”) har som dataansvarlig ansvaret for behandlingen af dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik fastlægger retningslinjer for Knuthenborgs måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Knuthenborg.

Denne privatlivspolitik giver dig samlet set informationer om følgende forhold:

A. Hvilke oplysninger, som behandles.
B. Hvilke formål behandlingen finder sted til.
C. Hvilke retsgrundlag behandlingen foretages på baggrund af.
D. Hvor længe behandlingen finder sted.
E. Hvem dine personoplysninger bliver delt med.
F. Hvilke rettigheder du har som registreret.
G. Hvem du kan rette henvendelse til hos Knuthenborg.
H. Hvem du kan klage til.

2. PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL, RETSGRUNDLAG OG SLETNING

2.1 BESØGENDE I PARKEN

Knuthenborg Safaripark behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af dagsbillet, familiekort eller sæsonkort. Disse oplysninger omhandler navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er at effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb. Retsgrundlaget for er aftalen mellem dig og Knuthenborg Safaripark jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Ved køb af sæsonkort og familiekort indhenter Knuthenborg Safaripark endvidere portrætbillede af dig til brug for sæsonkortet og familiekortet. Portrætbillede indhentes og behandles alene efter forudgående skriftligt samtykke fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi indhenter kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at gennemføre den ønskede handling. Såfremt du er under 13 år, indhenter vi kun personoplysninger om dig med dine forældres forudgående skriftlige samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Knuthenborg Safariparks indhentelse af personoplysninger fra dig vil blive tilrettelagt således, at omfanget heraf begrænses til det minimum, som er nødvendigt for at tilbyde dig den af Knuthenborg Safariparktilbudte ydelse.

Når du henvender dig til Knuthenborg Safariparks kundeservice eller kommunikerer med Knuthenborg Safaripark i anden sammenhæng, indsamler og behandler Knuthenborg Safaripark de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle din henvendelse til kundeservice. Oplysningerne behandles så vidt muligt i anonymiseret form og kun i et omfang nødvendigt for, at imødekomme dit behov. Du opfordres til ikke at afgive følsomme eller fortrolige oplysninger til kundeservice. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser og yde den bedst mulige service jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Såfremt du deltager i Safariskolen, vil Knuthenborg Safaripark spørge ind til eventuelle allergier og andre helbredsoplysninger, som er nødvendige for Knuthenborg Safaripark at kende i forbindelse med din deltagelse. Det er frivilligt for dig, om du ønsker at afgive helbredsoplysninger og behandlingen heraf vil alene blive påbegyndt efter indhentelse af dit skriftlige samtykke og/eller af dine forældres skriftlige samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Knuthenborg Safaripark vil også indhente fotosamtykke fra dig og/eller dine forældre. Det er frivilligt for dig, om du ønsker at afgive fotosamtykke og behandlingen heraf vil alene blive påbegyndt efter indhentelse af dit skriftlige samtykke og/eller af dine forældres skriftlige samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Knuthenborg Safaripark kan i visse tilfælde også behandle din e-mailadresse som følge af vores legitime interesse i at udsende servicemeddelelser og kundetilfredshedsundersøgelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Dine helbredsoplysninger og almindelige personoplysninger kan i særlige tilfælde også blive behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav.

Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, herunder billedmateriale, helbredsoplysninger samt øvrige oplysninger, som Knuthenborg Safaripark er kommet i besiddelse af under dit besøg eller ved dit køb af dagsbillet, familiekort eller sæsonkort, vil kun blive opbevaret i 3 år.

De omhandlede personoplysninger ved køb af events og arrangementer hos Knuthenborg Safaripark vil blive lagret i vores kundekartotek i 3 år med henblik på, at sikre dig bedst mulig kundeservice ved dine efterfølgende besøg i Knuthenborg Safaripark.

2.2 KUNDER HOS KNUTHENBORG GODS

Knuthenborg Gods behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af ridekort, brændekort, leje af bådplads, indgåelse af jagtlejekontrakter, areallejekontrakter eller boliglejekontrakter. Disse oplysninger omhandler navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er at opfylde den indgåede kontrakt og/eller effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Ved indgåelse af boliglejekontrakt indhenter Knuthenborg Gods endvidere cpr-nummer til brug for tilmelding til forsyningsselskaber. Cpr-nummer indhentes og behandles alene efter forudgående skriftligt samtykke fra dig jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Dine personoplysninger kan i særlige tilfælde også blive behandler på baggrund af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f.

Vi indhenter kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at gennemføre den ønskede handling. Knuthenborg Gods indhentelse af personoplysninger fra dig vil blive tilrettelagt således, at omfanget heraf begrænses til det minimum, som er nødvendigt for at tilbyde dig den af Knuthenborg tilbudte ydelse.

2.3 MARKEDSFØRING OG NYHEDSBREVE

Knuthenborg Safaripark har en legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger til markedsføringsformål jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Knuthenborg Safaripark sender dog alene e-mails og nyhedsbreve med information om aktuelle tilbud og kampagner, hvis vi har indhentet dit forudgående markedsføringsretlige samtykke jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails og nyhedsbreve, kan du til enhver tid afmelde nyhedsbreve og e-mails ved at benytte ”afmeld nyhedsbrev” nederst i nyhedsbrevet.

Du kan endvidere følge Knuthenborg Safaripark på Facebook, LinkedIn og Instagram. Her kan du selv til enhver tid til- og fravælge, om du vil følge Knuthenborg Safariparks respektive Facebookside, LinkedInside eller Instagramside og modtage markedsføringsmateriale herfra.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav.

Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, herunder lejekontrakter vil kun blive opbevaret i 3 år.

2.4 JOBANSØGERE

I forbindelse med rekruttering hos Hippotigris ApS (i daglig tale og i denne privatlivspolitik ”Knuthenborg” eller ”vi”/”vores”/”os”) behandler vi dine personoplysninger som anført i denne politik. Knuthenborg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med vores ansættelsesprocedure.

Vi behandler de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning og dit CV samt eventuelle bilag, med henblik på at evaluere din ansøgning. Hvis du indkaldes til en samtale, vil vi indsamle og evaluere de oplysninger, som du giver i den forbindelse. Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din ansøgning om indgåelse af en ansættelseskontrakt med Knuthenborg, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, samt vores legitime interesse i at behandle oplysninger, du selv har givet os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Herudover, kan vi søge på internettet efter relevant og tilgængelig information, herunder også indhold på sociale medier. Vi vil typisk se efter information om dine tidligere ansættelsesforhold, aktivitet, kompetencer, performance såvel som din generelle fremtræden.

I visse tilfælde kan du endvidere blive bedt om at aflevere en kopi af din straffeattest afhængigt af den pågældende stilling. Også sådanne personoplysninger vil blive behandlet fortroligt. Vi vil i sådanne tilfælde bede om dit samtykke til behandling af personoplysningerne, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer fra personer du har angivet i din ansøgning. Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller hvis du har givet dit samtykke databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv. Hvis varetagelsen af en stilling undtagelsesvis stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold vil vi – efter konkret vurdering – bede om dit samtykke til at behandle sådanne personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Knuthenborg, vil din ansøgning samt yderligere relevante personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, blive opbevaret i din personalemappe hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne personoplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet som led i vores ansættelsesprocedure. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger, men påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, herunder fuldstændiggøres, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en kopi af dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere de personoplysninger, som du har givet os, til en anden dataansvarlig.

Ønsker du at udøve nogle af disse rettigheder, eller har du spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

3. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Knuthenborg leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, faktureringsleverandører, og mailudbydere. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen eller for at opfylde en kontrakt være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til pengeinstitutter, kortudstedere, PostNord, GLS, advokater, politiet, domstole og forsyningsselskaber (hvis du er lejer).

Dine personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS.

4. DINE RETTIGHEDER

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, vil du ved henvendelse til Knuthenborg Safaripark og Knuthenborg Gods have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

a) Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger
b) Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger
c) Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format (under visse omstændigheder)
d) Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
e) Ret til at få slettet de indhentede oplysninger (med visse lovbestemte undtagelser)
f) Ret til at tilbagekalde afgivne samtykker

5. COOKIES

Når du bruger vores hjemmeside og sider på sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram m.v.) indsamles der via cookies, personoplysninger om din adfærd samt din IP-adresse. For denne slags behandling er vi i visse tilfælde dataansvarlig. Knuthenborg indhenter altid et gyldigt cookiesamtykke, inden cookies sættes på din terminal. Behandlingen af personoplysninger i forhold til nødvendige cookies sker på baggrund af en kontrakt jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske cookies sker som følge af vores legitime interesse i at tilbyde dig de bedst mulige produkter og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

For at kunne behandle personoplysninger i sammenhæng med cookies til de nævnte formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Knuthenborg leverer relevante ydelser fx IT-leverandører, analysevirksomheder og leverandører af markedsføringsmateriale.

Cookies lagres og er aktive på din computer/tablet/smartphone i 2 år, medmindre du selv tilbagekalder dit samtykke til cookies eller sletter cookies.

Sociale medier stiller endvidere statiske værktøjer til rådighed for Knuthenborg Safaripark til brug for optimering af kundeoplevelsen på det sociale medie. Knuthenborg modtager alene disse personoplysninger i anonymiseret form.

Vi henviser i øvrigt til vores cookiepolitik for cookies placeret på vores egen hjemmeside: https://knuthenborg.dk/cookiepolitik/. For cookies placeret på sociale medier henviser vi til de pågældende ejeres cookiepolitik.

6. SPØRGSMÅL OG KLAGE

Henvendelse, uanset om der er tale om behandling af oplysninger hos Knuthenborg Safaripark eller Knuthenborg Gods, skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Knuthenborg Safaripark
Knuthenborg Allé 2
4930 Maribo
E-mail: Knuthenborg@knuthenborg.dk
Tlf.nr.: 54 78 80 89 (9-15)
Kontaktperson: Økonomichef Helle Leire Ringsing
CVR-nr. 47 24 68 14

Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf.nr.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

7. ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIK

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.