Billetter

Privatlivspolitik

14. september 2020

 

1. GENEREL INFORMATION

Hippotigris ApS (i daglig tale og i denne privatlivspolitik ”Knuthenborg”, ”Knuthenborg Safaripark”, ”Knuthenborg Gods” eller ”vi”/”vores”/”os”) har som dataansvarlig ansvaret for behandlingen af dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik fastlægger retningslinjer for Knuthenborgs måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Knuthenborg.

Denne privatlivspolitik giver dig samlet set informationer om følgende forhold:

A. Hvilke oplysninger, som behandles.
B. Hvilke formål behandlingen finder sted til.
C. Hvilke retsgrundlag behandlingen foretages på baggrund af.
D. Hvor længe behandlingen finder sted.
E. Hvem dine personoplysninger bliver delt med.
F. Hvilke rettigheder du har som registreret.
G. Hvem du kan rette henvendelse til hos Knuthenborg.
H. Hvem du kan klage til.

2. PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL, RETSGRUNDLAG OG SLETNING

2.1 BESØGENDE I PARKEN

Knuthenborg Safaripark behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af dagsbillet, familiekort eller årskort. Disse oplysninger omhandler navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er at effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb. Retsgrundlaget for er aftalen mellem dig og Knuthenborg Safaripark jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Ved køb af årskort og familiekort indhenter Knuthenborg Safaripark endvidere portrætbillede af dig til brug for årskortet. Portrætbillede indhentes og behandles alene efter forudgående skriftligt samtykke fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi indhenter kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at gennemføre den ønskede handling. Såfremt du er under 13 år, indhenter vi kun personoplysninger om dig med dine forældres forudgående skriftlige samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Knuthenborg Safariparks indhentelse af personoplysninger fra dig vil blive tilrettelagt således, at omfanget heraf begrænses til det minimum, som er nødvendigt for at tilbyde dig den af Knuthenborg Safariparktilbudte ydelse.

Når du henvender dig til Knuthenborg Safariparks kundeservice eller kommunikerer med Knuthenborg Safaripark i anden sammenhæng, indsamler og behandler Knuthenborg Safaripark de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle din henvendelse til kundeservice. Oplysningerne behandles så vidt muligt i anonymiseret form og kun i et omfang nødvendigt for, at imødekomme dit behov. Du opfordres til ikke at afgive følsomme eller fortrolige oplysninger til kundeservice. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser og yde den bedst mulige service jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Såfremt du deltager i Safariskolen, vil Knuthenborg Safaripark spørge ind til eventuelle allergier og andre helbredsoplysninger, som er nødvendige for Knuthenborg Safaripark at kende i forbindelse med din deltagelse. Det er frivilligt for dig, om du ønsker at afgive helbredsoplysninger og behandlingen heraf vil alene blive påbegyndt efter indhentelse af dit skriftlige samtykke og/eller af dine forældres skriftlige samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Knuthenborg Safaripark vil også indhente fotosamtykke fra dig og/eller dine forældre. Det er frivilligt for dig, om du ønsker at afgive fotosamtykke og behandlingen heraf vil alene blive påbegyndt efter indhentelse af dit skriftlige samtykke og/eller af dine forældres skriftlige samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Knuthenborg Safaripark kan i visse tilfælde også behandle din e-mailadresse som følge af vores legitime interesse i at udsende servicemeddelelser og kundetilfredshedsundersøgelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Dine helbredsoplysninger og almindelige personoplysninger kan i særlige tilfælde også blive behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav.

Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, herunder billedmateriale, helbredsoplysninger samt øvrige oplysninger, som Knuthenborg Safaripark er kommet i besiddelse af under dit besøg eller ved dit køb af dagsbillet, familiekort eller årskort, vil kun blive opbevaret i 3 år.

De omhandlede personoplysninger ved køb af events og arrangementer hos Knuthenborg Safaripark vil blive lagret i vores kundekartotek i 3 år med henblik på, at sikre dig bedst mulig kundeservice ved dine efterfølgende besøg i Knuthenborg Safaripark.

2.2 KUNDER HOS KNUTHENBORG GODS

Knuthenborg Gods behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af ridekort, brændekort, leje af bådplads, indgåelse af jagtlejekontrakter, areallejekontrakter eller boliglejekontrakter. Disse oplysninger omhandler navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er at opfylde den indgåede kontrakt og/eller effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Ved indgåelse af boliglejekontrakt indhenter Knuthenborg Gods endvidere cpr-nummer til brug for tilmelding til forsyningsselskaber. Cpr-nummer indhentes og behandles alene efter forudgående skriftligt samtykke fra dig jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Dine personoplysninger kan i særlige tilfælde også blive behandler på baggrund af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f.

Vi indhenter kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at gennemføre den ønskede handling. Knuthenborg Gods indhentelse af personoplysninger fra dig vil blive tilrettelagt således, at omfanget heraf begrænses til det minimum, som er nødvendigt for at tilbyde dig den af Knuthenborg tilbudte ydelse.

2.3 MARKEDSFØRING OG NYHEDSBREVE

Knuthenborg Safaripark har en legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger til markedsføringsformål jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Knuthenborg Safaripark sender dog alene e-mails og nyhedsbreve med information om aktuelle tilbud og kampagner, hvis vi har indhentet dit forudgående markedsføringsretlige samtykke jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails og nyhedsbreve, kan du til enhver tid afmelde nyhedsbreve og e-mails ved at benytte ”afmeld nyhedsbrev” nederst i nyhedsbrevet.

Du kan endvidere følge Knuthenborg Safaripark på Facebook, LinkedIn og Instagram. Her kan du selv til enhver tid til- og fravælge, om du vil følge Knuthenborg Safariparks respektive Facebookside, LinkedInside eller Instagramside og modtage markedsføringsmateriale herfra.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav.

Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, herunder lejekontrakter vil kun blive opbevaret i 3 år.

3. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Knuthenborg leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, faktureringsleverandører, og mailudbydere. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen eller for at opfylde en kontrakt være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til pengeinstitutter, kortudstedere, PostNord, GLS, advokater, politiet, domstole og forsyningsselskaber (hvis du er lejer).

Dine personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS.

4. DINE RETTIGHEDER

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, vil du ved henvendelse til Knuthenborg Safaripark og Knuthenborg Gods have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

a) Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger
b) Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger
c) Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format (under visse omstændigheder)
d) Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
e) Ret til at få slettet de indhentede oplysninger (med visse lovbestemte undtagelser)
f) Ret til at tilbagekalde afgivne samtykker

5. COOKIES

Når du bruger vores hjemmeside og sider på sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram m.v.) indsamles der via cookies, personoplysninger om din adfærd samt din IP-adresse. For denne slags behandling er vi i visse tilfælde dataansvarlig. Knuthenborg indhenter altid et gyldigt cookiesamtykke, inden cookies sættes på din terminal. Behandlingen af personoplysninger i forhold til nødvendige cookies sker på baggrund af en kontrakt jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske cookies sker som følge af vores legitime interesse i at tilbyde dig de bedst mulige produkter og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

For at kunne behandle personoplysninger i sammenhæng med cookies til de nævnte formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Knuthenborg leverer relevante ydelser fx IT-leverandører, analysevirksomheder og leverandører af markedsføringsmateriale.

Cookies lagres og er aktive på din computer/tablet/smartphone i 2 år, medmindre du selv tilbagekalder dit samtykke til cookies eller sletter cookies.

Sociale medier stiller endvidere statiske værktøjer til rådighed for Knuthenborg Safaripark til brug for optimering af kundeoplevelsen på det sociale medie. Knuthenborg modtager alene disse personoplysninger i anonymiseret form.

Vi henviser i øvrigt til vores cookiepolitik for cookies placeret på vores egen hjemmeside: https://knuthenborg.dk/cookiepolitik/. For cookies placeret på sociale medier henviser vi til de pågældende ejeres cookiepolitik.

6. SPØRGSMÅL OG KLAGE

Henvendelse, uanset om der er tale om behandling af oplysninger hos Knuthenborg Safaripark eller Knuthenborg Gods, skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Knuthenborg Safaripark
Knuthenborg Allé 2
4930 Maribo
E-mail: kto@knuthenborg.dk
Tlf.nr.: 54 78 80 89 (9-15)
Kontaktperson: Regnskabschef Kim Olsen
CVR-nr. 47 24 68 14

Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf.nr.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

7. ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIK

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.