Kort &
Billetter

Sclerocephalus hauseri

En ældgammel kannibalpadde

Sclerocephalus var fætter til Eryops og Edops og har lignet dem meget. Igen har vi at gøre med en meter-lang padde som er blevet født i vand hvor den har gennemgået en transformation af sin krop, for som voksen at kunne gå på land. Fra at have været en larve i vandet med gæller og store øjne, er øjnene svundet ind mens gællerne er blevet omdannet til lunger. Maven er vokset til enorm og med den har den udviklede Sclerocephalus nu kunnet møve sig op på land, hvor den har ligget og pustet ud efter sin transformation fra barn til voksen.

Sådanne transformationer ser vi også i dag hvor frøer starter som haletudser eller sommerfugle som larver. Sclerocephalus har nok ikke været nogen udpræget rar fætter. Man har fundet fossiler hvor noget af indholdet i dens mave er blevet fundet og herfra ved man at dens yndlingsret var permfisken Paramblypterus, som minder om moderne aborrer og skaller, men at den derudover også har spist en uheldig Apateon eller ligefrem været kannibal og spist mindre Scleracephalus’er.

Størrelse: Omkring 1,5 meter lang

Vægt: Uvist

Periode: Sen kultid til tidlig permtid (301 – 297 millioner år siden)

Føde: Kødæder, kannibalisme

Levested: I vand og på land

Fundsteder: Primært Tyskland